Turkish
Books that demolish the theory of evolution

Documentaries that demolish the theory of evolution

Websites about the collapse of the theory of evolution

Books on the fact of creation

Documentaries on the fact of creation

Articles on the fact of creationThe logic that nothing, but chance, is scientific is a flawed one. It is a logical dead-end. If brand-new civilizations were discovered in outer space, would the logic of Darwinism and chance be employed in all of them? Would it be claimed that chance established civilizations everywhere? The portrayal of this miserable logic as scientific is the shame and disgrace of the current century.

Vol I:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol II:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol III:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol IV:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
 

/ 2001-07-01
BU SAYIDA 2 CD HEDİYE! Artık Türkiye’de içeriğni herkesin rahatlıkla anlayacağı kaliteli bir bilim dergisi var. Temmuz sayısı ile birlikte Türkiye’deki tüm gazete bayilerinde bulabileceğiniz ’Aylık Bilim ve Kültür Dergisi MERCEK"in önemli bir boşluğu dolduracağına yürekten inanıyoruz. Hedef olarak her sayımızda okuyucuIarımıza kültürel amaçlı olarak bazı hediyeler vermeyi planlıyoruz. ilk sayımızda vereceğimiz iki önemli hediye ise gerçekten insanın hayata bakışını kökten değiştirecek önemli gerçekleri içeriyor. MERCEK Dergisi okuyucularına ilk sayısında iki önemli hediye veriyor. Harun Yahya’nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanan "insanın Yaratılışı" ve "Kuran Mucizeleri" adlı CD’ler gerçekten titiz bir çalışmanın ürünü. Bu CD’leri sadece izlemekle yetinmemenizi ve buradaki önemli bilgileri işyerinizdeki, okulunuzdaki evinizdeki insanlarla mutlaka paylaşmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bu CD’lerin içinde sıradan belgesel filmlerin dışında insanın hayata bakışını değiştirecek önemli gerçekler bulunuyor. inşaallah bundan sonraki sayılarda da önemli gördüğümüz yapımları yine sizlere ücretsiz olarak ulaştıracağımızı şimdiden duyurmak istiyoruz. Bu sayımızda son günlerin tartışma konusu olan "İnsanın Kökeni" konusunu farklı bir açıdan ele aldık. İNSANIN SIRLARI ÇOZULUYOR Bu dünyaya nasıl geldiğinizi hiç araştırdınız mı? Ya da sahip olduğunuz bedenin nasıl meydana geldiğini? Gözlerinizi, ellerinizi, organlarınızı kimin inşa ettiğini?... Eğer bu soruları biraz araştırırsanız, ilginç bir gerçekle karşılaşırsınız: Bundan yıllar önce, tek hücreden ibaret, gözle görülmeyecek kadar küçük, mikroskobik bir canlıydınız. Hem büyüklüğünüz hem de sizi oluşturan maddeler, herhangi bir bakteriden pek farklı değildi. Ama bir mucize gerçekleşti ve o bakteri büyüklüğündeki hücre, milyarlarca kat büyüyerek bir bebeğe dönüştü. O bebek de büyüdü ve akıllı bir insan oldu. 0 insan ise şu anda kendi yaratılışı konusunun anlatıldığı bu derginin giriş yazısını okuyor!... Peki bu mucize nasıl gerçekleşti. Dergimizin bu ilk sayısında bu sorunun cevabını öğreneceksiniz. insanın yaratılışının ne kadar büyük bir mucize olduğunu anlayacak ve insanı bir damla sudan yaratan Yüce Allah’ın kudretinin delillerini öğreneceksiniz. İnsanın "tesadüfen" var olduğunu ileri süren evrim teorisinin ise, akla ve bilime aykırı bir hurafe olduğuna tanık olacaksınız. Dahası, sizi yaratmış olan Allah’ın, sizi bir kez daha diriltmeye mutlak kadir olduğunu kavrayacaksınız. MERCEK DERGİSİ’Nİ ÇEVRENİZDEKİ İNSANLARLA PAYLAŞIN Bu dergi sıradan bilimsel gelişmeleri ve tartışmaları okuyucularına aktaran ve süresi geçince güncelliğini yitirecek sıradan bir bilim dergisi değil. Mercek Dergisi’nde yeralan dosyalar hiçbir zaman güncelliğini yitirmeyen ve insan hayatına yön verecek konular arasından seçiliyor. Bizim Mercek Dergisi okuyucularından isteğimiz bu dergiyi atmamaları ve buradaki önemli konuları başka insanlarla paylaşmalarıdır. Dergimize telefon, mektup ve faks yoluyla abone olabilirsiniz.THE ATLAS OF CREATION RAZED DARWINISM IN EUROPE

The way that all of Europe has become acquainted with Atlas of Creation and the declaration of the fact that living creatures have remained unchanged for millions of years and that evolution is devoid of any scientific worth have led to a major change of belief among the people of Europe. Independent polls conducted by well-known publishing institutions in different European countries have revealed a major drop in the numbers of people believing in Darwinism and that belief in Allah now dominates Europe. >>


In order to create, God has no need to design

It's important that the word "design" be properly understood. That God has created a flawless design does not mean that He first made a plan and then followed it. God, the Lord of the Earth and the heavens, needs no "designs" in order to create. God is exalted above all such deficiencies. His planning and creation take place at the same instant.
Whenever God wills a thing to come about, it is enough for Him just to say, "Be!"
As verses of the Qur'an tell us:
His command when He desires a thing is just to say to it, "Be!" and it is. (Qur'an, 36: 82)
[God is] the Originator of the heavens and Earth. When He decides on something, He just says to it, "Be!" and it is. (Qur'an, 2: 117)

Home | Books | Documentaries | Articles | Audio | Contact us | Subscribe

2007 Darwinism-Watch.com
Our materials may be copied, printed and distributed, by referring to this site.